Latin

незнание закона не освобождает от наказания

Незнание закона не освобождает от наказания
Ignorance of the law is no excuse.
Ignorance of the law excuses no one.

From Latin:

Синдикация материалов